İKİNCİ KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI


İlimizde 2017 yılı 1 dönem itibarıyla 20 adet kamu 1 özel sektör UEDAŞ olmak üzere 21 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde 13 adet biten ,125 adet devam eden ,31 adet başlanmamış ve 19 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 188 adet proje bulunduğu bu yatırımları toplam proje bedeli 1.502.274.000TL olduğu görülmektedir mevcut projelerin 2017 yılında önceki yıllara kadar yapılan harcamalar 1.076.488.000 TL'dir

Sektörel olarak projeler için 2017 yılında ödenek miktarının dağılımını incelediğimizde,

1.       TARIM                                                                        9.667.000TL  

2.       MADENCİLİK                                                            15.000 TL

3.       ULAŞTIRMA                                                              224.302.000 TL

4.       TURİZM                                                                                     -

5.       ENERJİ                                                                        4.282.000 TL

6.       EĞİTİM VE SPOR                                                     73.215.000 TL

7.       SAĞLIK                                                                        409.000 TL

8.       DİĞER KAMU HİZMETLERİ                                  76.578.000 TL

 

Olmak üzere 2017 YILINDA TOPLAM OLARAK 388.468.000 TL ödenek ayrılığı görülmektedir.2017 yılında1.dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 29.074.000TL olup. %8 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmış. Bazı bölge kurumlarımızca (Karayolları 1. Ve 14 Bölge Müdürlüğü) 2017 yılında yürütülen projelerin ödenekleri belirlenmiş, ancak harcamalar yapılmamış. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüzce yürütülen 400 Yataklı Devlet Hastanesi ve Fuat Zilelioğlu ASM projelerinin 2017 yılı ödeneği Sağlık Bakanlığınca belirlenmediğinden dönem sonuna kadar herhangi bir harcıma yapılmamıştır. 
Tarih: 13.4.2017

YALOVA SES HABER TV
http://www.yalovases.com/